Εγκέφαλοι που παίζουν!!

Ερευνητές υποστηρίζουν πως το παιχνίδι είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση, προέρχεται από κάποιο βαθύ και αρχέγονο σημείο του εγκεφάλου. Αποτελεί πολύτιμο παράγοντα για την ανάπτυξη του παιδιού ...

Forest kindergarden

Υπαίθριοι παιδικοί σταθμοί εξαπλώνονται όλο και περισσότερο στην Ευρώπη!!

Τα παιδιά ανακαλύπτουν έννοιες και αποκτούν δεξιότητες που άλλα παιδιά κοπιάζουν να καταλάβουν και αντίστοιχα να αποκτήσουν μέσα σε μια τάξη...

«Alphabet» 2013

Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ που ταξιδεύει σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη και διερευνά τα περιθώρια για αλλαγή στα εκπαιδευτικά μοντέλα που εφαρμόζονται από την Κίνα ως την Ευρώπη.

Φρενέ: ο δάσκαλος που άφηνε τα παιδιά να ονειρεύονται..

O Célestin Freinet (1896-1966) ένας από τους παλιούς σύγχρονους παιδαγωγούς που άνοιξε νέους δρόμους στις παιδαγωγικές μεθόδους, παρατηρώντας τα παιδιά, εστιάζοντας στα ενδιαφέροντάς τους, φέρνοντας τη δράση και την ενέργεια της αυλής στην τάξη και την τάξη στην αυλή!!

Submit to FacebookSubmit to Twitter