Εγκέφαλοι που παίζουν!!

Ερευνητές υποστηρίζουν πως το παιχνίδι είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση, προέρχεται από κάποιο βαθύ και αρχέγονο σημείο του εγκεφάλου. Αποτελεί πολύτιμο παράγοντα για την ανάπτυξη του παιδιού ...

Ερευνητές υποστηρίζουν πως το παιχνίδι είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση, προέρχεται από κάποιο βαθύ και αρχέγονο σημείο του εγκεφάλου. Αποτελεί πολύτιμο παράγοντα για την ανάπτυξη του παιδιού και εμείς ως πολιτισμός πρέπει να μάθουμε πώς να το χρησιμοποιούμε κατάλληλα και να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά μας θα παίζουν πολύ!!!

Submit to FacebookSubmit to Twitter