Σχετικά άρθρα

Παιχνίδια με το Χρόνο για Μικρά και Μεγαλύτερα Παιδιά!
Η ψυχοπαιδαγωγική της έννοιας του χρόνου...

Ένα βιβλίο-θησαυρός, που απευθύνεται σε όλους όσοι θα ήθελαν να καταλάβουν με ποιους τρόπους τα παιδιά κατακτούν σταδιακά την έννοια του χρόνου.

Αναπτύσσει με όσο το δυνατόν σαφέστερο και συντομότερο τρόπο τα δεδομένα της εξελικτικής, κυρίως, ψυχολογίας σε ό,τι αφορούν την έννοια του χρόνου και προσπαθεί να παραθέσει τις λογικές σκέψεις που είναι επακόλουθο μιας τέτοιας γνώσης στον παιδαγωγικό τομέα. Προσπαθεί, δηλαδή, να οδηγήσει τον αναγνώστη σε μορφές συμπεριφοράς και παιδαγωγικής αντιμετώπισης του παιδιού που απορρέουν λογικά από τη γνώση της νοητικής εξέλιξής του στον τομέα του χρόνου.

Τέλος, δίνει παιδαγωγικές εφαρμογές, ιδέες που μπορεί άμεσα να χρησιμοποιήσει ο ενδιαφερόμενος, για να οδηγήσει το παιδί στην κατάκτηση της έννοιας σεβόμενος την προσωπικότητά του και το ρυθμό εξέλιξής του..

Αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο για γονείς και παιδαγωγούς που θα σας οδηγήσει σε νέους απάτητους δρόμους σκέψεις της αγωγής...

Submit to FacebookSubmit to Twitter